Rallen, koeten en waterhoentjes

 

Klik op de foto voor een weergave op 100% formaat

Waterral (Rallus aquaticus)

 
Waterral vlakbij

Sunbittern (Eurypyga helias)

 
Sunbittern shows impressive wing pattern
Sunbittern calls his partner near the nest
 

Purple gallinule (Porphyrio martinicus)

 
Purple gallinule portrait

Meerkoet (Fulica atra)

 
Meerkoeten in stevig pootgevecht
Meerkoet in typische run
Meerkoet als stadsomroeper
Meerkoet jong: mooi?

Waterhoen (Gallinula chloropus)

 
Waterhoenvanaf een mooi laag standpunt