Koekoekvogels (Cuculiformes)

Klik op de foto voor een weergave op 100% formaat

Burchells spoorkoekoek (Centropus burchellii)

 
Helmparelhoen: ook in voorjaarsgroen niet mooi

Levaillants koekoek (Clamator levaillantii)

 
Levaillants koekoek