Ibissen & Lepelaars

Klik op de foto voor een weergave op 100% formaat

Zwarte ibis (Plegadis falcinellus)

 

Lepelaar (Platalea leucorodia)

 

Heilige ibis (Threskiornis aethiopicus)

 
Heilige ibis: aan de Atlantische kust bij Kaap de Goede Hoop