Fuutachtigen (Podicepiformes)

 

Klik op de foto voor een weergave op 100% formaat

Fuut (Podiceps cristatus)

Zie ook het blog 'Futenbalts & -kuikens' , daarin staan de foto's die de balts van de fuut vastleggen inclusief een uitleg van de choreografie van deze balts. Ook de volgende generatie komt daar uitgebreid aan bod.

 
Fuut met snoekbaars
Fuut met kuiken
Fuut in gevecht

Geoorde fuut (Podiceps auritus)

 

Dodaars (Tachybaptus rufficollis)