Eenden & ganzen

Klik op de foto voor een weergave op 100% formaat

Bergeend (Tadorna tadorna)

 
Bergeend steekt nek uit
Bergeend zonder fratsen
Bergeend juveniel
Bergeend juveniel imiteert hart

Smient (Anas penelope)

 
Smienten vliegen aan

Eider (Somateria mollissima)

 
Eidereend man baltst
Eiderman poetst

Wilde eend (Anas platyrhynchos)

 
Wilde eend man bezig met landing

Grauwe gans (Anser anser)

 
Grauwe gans in prachtig ochtendlicht
Grauwe gans in prachtig ochtendlicht 2

Grote zaagbek (Mergus merganser)

 
Grote zaagbek met pos

Slobeend (Anas clypeata)

 
Kleurrijke slobeend vrouw
Slobeend met grote mond